Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyszczególniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji coraz częściej ma styczność bardzo dużo osób i właśnie ta data ma to oznajmiać. Jest to między innymi prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, żeby szukali rozwiązania tego dużego problemu. Nauczanie, ale także prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie akceptacji oraz zmniejszenie się przemocy wobec osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest znakomitą metodą przeciwdziałania różnym szkodliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została zwołana poprzez regularnie tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości spotykają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Objawy braku aceptacji są bardzo niepokojące dla osób dręczonych, stąd również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają ostrzegać o różnych sytuacjach, w których dochodzi do awantur, a także pomóc w odnalezieniu głównych przesłanek kiełkowania braku akceptacji. Takie czyny mają stać się potrzebne do tego, żeby dociec, czym faktycznie jest akceptowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też przybliżyć to, co to jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych. Równie dobrze ma szkolić, uczyć umiejętności słuchania, rozumienia innych ludzi, a także doceniania różnego rodzaju kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzi się go w Polsce?

Jednogłośny manifest wygłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej przemocy pojawiającej się z powodu rasizmu i homofobii, ale i też pokazują duże wsparcie dla tych osób. Pod zgodnym manifestem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent Warszawy, Trzaskowski Rafał ogłosił, że solidarność tego dnia będzie nagłaśniana przez wywieszanie tęczowych flag, jak i podświetlania wielu budynków. Głównie w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz